آغاز بازگشت حجاج به ایران از ۲۵ مردادماه(چت)
بازگشت حجاج ایرانی از سرزمین وحی از ۲۵ مرداد آغاز می‌شود.


منبع:محبوب فان بزرگ ترین چت روم ایران