(تصاویر) روز جهانی ووشو در میدان آزادی(چت)مراسم روز جهانی ووشو امروز ۲۱ مرداد با همکاری سازمان ورزش شهرداری تهران و فدراسیون ووشو در میدان آزادی برگزار شد. در این مراسم گروه‌های مختلف از سراسر کشور به اجرای فرم‌های رزمی پرداختند.


منبع:محبوب فان بزرگ ترین چت روم ایران

مراسم روز جهانی ووشو در میدان آزادی(چت)
مراسم روز جهانی ووشو امروز ۲۱ مرداد با همکاری سازمان ورزش شهرداری تهران و فدراسیون ووشو در میدان آزادی برگزار شد، در این مراسم گروه‌های مختلف از سرار کشور به اجرای فرم‌های رزمی پرداختند.


منبع:محبوب فان بزرگ ترین چت روم ایران

ترکیب تیم ملی ووشو امروز کامل می‌شود(چت)
ترکیب تیم ملی ووشو امروز کامل می‌شود


منبع:محبوب فان بزرگ ترین چت روم ایران